Garantie op het gras

Hoeveel garantie krijgt u op het kunstgras

Royal Grass®heeft garantie op verkleuring en UV-degradatie van de vezels van 6 tot 11 jaar, afhankelijk van de zonintensiteit op de plaats van installatie. Deze is verschillend voor noordelijk gelegen landen, zoals Zweden, en voor landen waar de zonneschijn zeer intensief is, bijvoorbeeld Dubai. De garantie wordt namens de vezelfabrikant Ten Cate afgegeven.

De kwaliteit komt het beste tot zijn recht wanneer het kunstgras wordt aangelegd door een deskundige installateur die hiervoor opgeleid is. Ook de juiste keuze van de ondergrond speelt hierin een belangrijke rol. Royal Grass®is niet verantwoordelijk en of aansprakelijk voor installaties en of garanties die door de wederverkoper van Royal Grass®producten worden verstrekt. 
Wij installeren voor u het kunstgras op de correcte wijze zodat u in aanmerking komt voor de geldende garantie. 

Wenst u een (digitaal) garantieboekje te ontvangen? Hier kunt u een boekje opvragen.